STRONA GŁÓWNA
WSPOMINAMY RAZEM O PROJEKCIE FRAGMENT 1 FRAGMENT 2 FRAGMENT 3 FRAGMENT 4 KSIĄŻKA
FRAGMENT 4

Cały naród buduje swoją stolicę

(Zbigniew Woźniak)

...

Działania wojenne (w sołectwie - przyp. red.) nie poczyniły zbyt dużych szkód. Infrastruktura cementowni (w Lubinie - przyp. red.) praktycznie pozwalała na uruchomienie ciągu produkcyjnego. W dobrym stanie były torowiska, zwrotnice, wagoniki, a nawet lokomotywa (przechylona na bok, z tyłu aktualnego przystanku autobusowego w Wapnicy). Wkrótce jednak wyposażenie zakładu, w ramach reparacji wojennych, zostało wywiezione do Związku Radzieckiego. Odzyskiwaną cegłę, możliwą do ponownego wykorzystania, ekspediowano do Warszawy, pod hasłem „Cały naród buduje swoją stolicę”. Pozostałości murów i efektownie wysadzane kominy służyły powojennej kinematografii, do nagrywania filmów (np. film “Kanał” z 1956 w reżyserii Andrzeja Wajdy - przyp. red.).

...

Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)
Design and code by Piotr Wardziukiewicz