STRONA GŁÓWNA
WSPOMINAMY RAZEM O PROJEKCIE FRAGMENT 1 FRAGMENT 2 FRAGMENT 3 FRAGMENT 4 KSIĄŻKA
O STOWARZYSZENIU I O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie “Rodzina” powstało w 2009 roku z potrzeby działania i realizowania pomysłów mieszkańców Gminy. 

Dotacje, ogólnopolskie projekty, lokalne i ponadregionalne granty dają możliwość realizacji tego celu. Korzystamy z nich i skupiamy się przede wszystkim na edukacji społecznej, promocji zdrowego stylu życia, wspieraniu rodzin, ochronie otaczającej nas przyrody i promowaniu lokalnego dziedzictwa. Organizowane działania, wydarzenia, zajęcia i warsztaty aktywizują mieszkańców i propagują wspólne i aktywne spędzanie czasu.

Członkowie Stowarzyszenia to mieszkańcy gminy Międzyzdroje reprezentujący różne zawody, zainteresowania i pomysły. Uzupełniamy się, współpracujemy i tworzymy kawałek historii naszej gminy, naszej małej ojczyzny.

Projekt “WSPOMINAMY RAZEM” to pomysł zgłoszony do konkursu w ramach programu grantowego “Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski. „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Dzięki realizacji projektu, licznym spotkaniom i rozmowom z mieszkańcami powstała ta publikacja.

Iwona Samołyk
Monika Ratajczyk

MIESZKAŃCY ZAANGAŻOWANI W PROJEKT

Zbigniew Białaś, Tertulian Dryl, Grażyna Dulczyk, Wiesława Dulczyk, Adam Grela, Bogdan Jakuczun, Wojciech Janas, Krystyna Kiszkunas, Władysław Laskowski, Jan Magda, Jerzy Marciniak, Teodor Mikołajczak, Monika Ratajczyk, Bogusława Regilewicz, Iwona Samołyk, Mariusz Samołyk, Piotr Wardziukiewicz, Rafał Wardziukiewicz, Agnieszka Wolf, Zbigniew Woźniak oraz Anna Wysocka

SPONSORZY

MUZEUM HISTORI I POLSKI
Program "PATRIOTYZM JUTRA"
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "RODZINA"

Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)
Design and code by Piotr Wardziukiewicz